Ribs

Ribs er en lille busk med en højde på mellem 1 og 2 meter. Frugten er et enrummet bær, der almindeligvis er rødt, men der er også fremavlet både hvide og gule varianter.
Busken sætter villigt skud fra grene, der rører jorden i længere tid.  Ligeledes skyder den også villigt fra basis, hvis den beskæres.
Ribs ses vildtvoksende eller forvildet på fugtig og næringsrig bund hist og her i skovbryn og hegn.
Busken har siden middelalderen været dyrket i Danmark, hvor den i vore dage hovedsageligt anvendes i husholdningen til géle m.v.
De nære slægtninge i Ribes-familien solbær og stikkelsbær er også genstand for intensiv dyrkning , ligesom fjeldribs er en yndet prydplante.