Pærer

Pæretræets oprindelse er vanskelig at påvise, men antageligt stammer kulturformerne fra vildtvoksende træer i Europa og Vestasien. De vildtvoksende træer er ofte tornede småtræer med små frugter. Kulturformerne er derimod ranke træer med en gennemgående hovedstamme, som kan blive optil 15 m høje.

Pæretræet blomster i maj. Blomsterne er hvide eller svagt rosa og har en ubehagelig lugt, men lugten virker tiltrækkende på insekter, som hjælper med bestøvningen af blomsterne. Bestøvning er nødvendig, hvis man skal have mange frugter. Derfor skal man altid sørge for, at der er et andet pæretræ inden for en radius af 150 m. 

Frugten er en kernefrugt. Kernehuset er svagt udviklet og hos de fleste pærearter ikke pergamentagtigt som hos æbler. I modsætning til æbler indeholder pærens frugtkød også stenceller, som man tydeligt kan mærke når man spiser en pære. I Danmark har pæretræet nået sit nordligste udbredelsesområde.