Korn

Dværghvede

Korn er kendetegnet ved at have et stift strå med frø (kerner) for enden og ved kun at have ét kimblad når det spirer. Korn tilhører botanisk set græsfamilien. Men at kalde korn for græs vil ikke være helt korrekt, da korn er en kulturplante. Det er kernerne, der har gjort korn til en vigtig del at kosten for verdens befolkning. Kernen indeholder blandt andet frøhvide, som primært består af stivelse og protein, samt kimen som har et højt indhold af fedtsyre og vitaminer. Frøhviden er kernens ”madpakke”, og det er herfra kimen får sin næring, når den spirer.

Vintersæd og vårsæd

Man kan dele korn op i to hovedgrupper: vintersæd og vårsæd. Vintersæd sår man i september. Vintersæden eller vintersorterne kræver en periode med kulde og derefter lange lyse dage for at sætte aks. Vintersorterne giver oftest større udbytte end vårsorterne. Vårsorterne sås om foråret og giver typisk et højere indhold af gluten. Begge typer høstes i august, dog høstes vintersorterne oftest lidt tidligere end vårsorterne.