Kirsebær

Der skelnes mellem surkirsebær (P. cerasus) og sødkirsebær (P. avium).

Surkirsebær

Surkirsebær er et 5-7m højt træ, som findes forvildet hist og her i skove og hegn. Surkirsebærrene opdeles i moreller, som har rød saft, og amareller, der har farveløs saft.
Blomstringen falder sidst i maj, og de purpurrøde til næsten sorte bær er modne omkring midten af august.
Det er surkirsebærret, der dyrkes i frugtplantager og som anvendes til fremstilling af saft og til henkogning.

Sødkirsebær

Sødkirsebær er et op til 20 m højt træ med en omfangsrig krone. Det blomstrer først i maj, hvilket jævnligt fører til frostskader pga. nattefrost. Bærrenes farve varierer fra lysegule til røde. Bærrene har en tydelig fure fra stilk til spids. De kan plukkes fra sidst i juni, til de seneste sorter i august.
Fuglekirsebær, som er stamfader til sødkirsebær, vokser vildt i danske skove.
Kirsebærtræets smukke ved anvendes til fremstilling af møbler, bordplader o.lign.