Humle som medicin

Humlen har en årtusind lang historie som nytteplante. De tidligste kilder, der omtaler humlen, er fra Sydtyskland, hvor der angiveligt blev dyrket humle så tidligt som i år 736. På dette tidspunkt har humlen formodentligt været anvendt som lægeplante og ikke til ølbrygning. Det første skriftlige bevis på, at humle blev brugt i øl, er fra 1079. Her omtaler en abbedisse ved klosteret St.Rupechtsberg, at der anvendes humle i klosterets bryg.

Humlebrygget øl falder i danskernes smag

I Danmark blev der i den tidlige middelalder primært brygget øl på korn krydret med planter som eksempelvis porse, røllike eller bynke. Men i løbet af 13- 1400-tallet fik man smag for den tyske humlebryggede øl, som blev solgt i hansestædernes værtshuse. Humlen var dyr og befolkningens tørst efter den humlebryggede øl umættelig, hvilket betød, at god dansk valuta blev brugt på at købe humlekopper og tysk øl. Det var skidt for den nationale økonomi, og i 1446 påbød den danske konge, at bønderne på Lolland skulle anlægge humlebede. I 1473 krævede Christian I det samme af fynboerne og i et brev fra 1558 krævede den senere Christian III humledyrkning i hele landet.

Fynsk humle

Særligt på Nord og Vestfyn var forholdene ideelle til at dyrke humle. Så i perioden fra 1700-årene og frem til midten af 1800tallet tjente gårdejerne gode penge på at dyrke og sælge humle. Særligt godt gik det i Brenderup sogn på Fyn, som også blev kaldt ”silkesognet” efter gårdmandsfruernes fine kjoler!

Humle blev ikke kun brugt til ølbrygning. Stænglerne fra planten kunne bruges til flere forskellige formål, blandt andet til at lave kotøjr og til at sy tækkehalm fast til stråtaget, ligesom man også i de fynske arresthuse brugte humlestængler til at lave grove gulvmåtter.

Professor Winge indsamler dansk humle

Professor Winge (manden med den lyse hat). Foto: Aage Munk

Den fynske humleproduktion fik sit knæk med brygger Jacobsens indførsel af bajersk ølbrygning i Danmark i 1850´erne. Hertil var den tysk-tjekkiske humle bedre end den fynske og man begyndte at importere humle fra udlandet. Humlesorterne fra dengang er i et vist omfang bevaret på Calsbergs forskningslaboratorier, hvor man for mere end 100 år siden arbejdede med at udvikle dansk humle. En professor ved navn Winge samlede før første verdens krig et antal humlekloner, som siden er blevet passet og plejet af Calsbergs gartnere. Disse kloner er i dag også opbevaret på Forskningscenter Årslev samtidig med at sikkerhedskopier er blevet plantet på Landbrugsmuseet Gl. Estrup og ved Randers Regnskov.