Blommer og mirabeller

Blomme og mirabelle er mindre træer på 5 til 10 meter med en spinkel grenbygning. Blomstringen falder ved løvspring i april – maj måned, hvor træet ofte står dækket af hvide blomster. Frugten er en gul, rød eller purpurfarvet stenfrugt med et velsmagende saftigt frugtkød. I stenen sidder frøet, der indeholder blåsyre (cyankalium). Derfor må indtagelse af blommesten i større mængder frarådes.
Der hersker nogen forvirring om navnet mirabelle. Faktisk er en ægte mirabelle (Prunus domestica ssp. Syriaca) en underart af blommetræet (Prunus domestica), hvorimod det træ, der på dansk ofte kaldes mirabelle, er en Kirsebærblomme (Prunus cerasifera). Fælles for alle tre er dog, at de bærer velsmagende blommer eller blommelignende frugter.
Blomme og mirabelle dyrkes her i landet for frugtens skyld, kirsebærblomme har været anvendt til læplantninger.

I slægten findes også Kræge, der af og til ses i læplantninger. Krægen er et lille træ på 3 – 7 meters højde. Væksten og frugten minder om blommens, dog er frugten både mindre og knapt så saftig som de mere forædlede i slægten.