Formål

LandbrugsArven.dk er en indgangsportal til alle som interesserer sig for danske genressourcer. På hjemmesiden kan du læse om bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer og finde links til andre hjemmesider om emnet. Du kan også finde information om arrangementer med plantegener som tema.

Brug danmarkskortet til at finde rundt og hold øje med aktivitetskalenderen for 2008.